LEGOTILLVERKNING – PRIVATE LABEL

Med över 30 år i branschens framkant vågar vi påstå att vi har större insikt i den ekologiska hudvårdsmarknaden än de flesta.

Ett konstant analys- och förändringsarbete ser till att hålla oss ständigt uppdaterade på dagens möjligheter och trender. Du har en stark, klar och tydlig idé samt en plan för vad du vill åstadkomma. Vi hjälper dig att ta din idé och göra den till verklighet.

Vi guidar och hjälper dig rätt i de olika processerna. Produktframtagning, förpackningar, lagar och regler. Vi fungerar med vår kunskap också som bollplank i frågor som varumärke, kategoristrategier och har nätverk med god kunskap om grafiska utformningar.

Vår anläggning är anpassad för olika typer av produktioner. Stora som små, vi skräddarsyr de lösningar som behövs till varje kund. Vi arbetar efter ISO 22716:2007 – GMP för kosmetiska produkter och har med jämna mellanrum också externa audits för produktion av NATRUE certifierade produkter. Vår anläggning är också godkänd för att producera Svanenmörkta produkter.

Våra kunder finns både nationellt och internationellt och finns representerade i dagligvaruhandel, ute hos terapeut och på spa anläggningar.

Vi arbetar i första hand med naturliga och ekologiska råvaror och formuleringar. Där ligger vår största kunskap och också vårt intresse.

För mer information och kontakt: ingela@follingeprodukter.se

SUBCONTRACTING - PRIVATE LABEL

With over 30 years in the industry, we are confident to say that we have greater insight in the organic skin care market than most.

Through constant analysis and change management, we keep updated with the latest opportunities and trends. If you have a strong, clear idea and a plan for what you wish to accomplish with organic skin care, we will help take your idea and make it a reality.

Let us guide and help you with all the processes. Everything from product development and packaging to understanding the rules and regulations. With our knowledge and experience, we can also work as an advisory board in matters such as brand and category strategies, as well as assist you with graphic design through our network.

Our facility is designed for different types of productions. Large or small, we tailor the solutions required for each client. We work according to ISO 22716: 2007 - GMP for cosmetic products. We also have periodical external audits for the production of NATRUE-certified products. Our facility is also approved for the production of The Nordic Swan-labeled products.

Our clients include both national and international brands, and are represented both in trade as well as through therapists and spa facilities.

We work primarily with natural and organic ingredients and formulas. There lies our greatest knowledge and also our deepest interest.

For more information and contact: ingela@follingeprodukter.se